lidé půjčují lidem
O finxu
Minimalizace rizik
Rating úvěru
Na základě informací o finanční situaci dlužníka a případného spoludlužníka, které jsou před čerpáním úvěru finxem prověřovány, a úvěrových podmínkách poptávaných dlužníkem finx ohodnocuje riziko úvěru ratingem. Úvěr může získat rating A (výborný), B (velmi dobrý), C (dobrý), D (dostačující) nebo žádný.
Lepší rating úvěru znamená nižší riziko nesplacení úvěru a proto nižší základní úrokovou sazbu stanovenou finxem pro daný rating. Investoři, kteří dávají přednost menšímu riziku při investování, budou mít ve svém portfoliu investic zastoupeno více úvěrů s lepším ratingem. Naopak investoři, kteří jsou ochotni podstoupit větší riziko, aby dosáhli vyšší výnosnosti investování, budou mít ve svém portfoliu investic zastoupeno více úvěrů s horším ratingem.
Přestože rating úvěru je nejdůležitější faktor, podle kterého se investoři rozhodují při investování, není to jediný faktor. Dalšími faktory mohou být například výše úvěru, existence spoludlužníka, účel úvěru, zdroj příjmu dlužníka, kraj dlužníka nebo komentář dlužníka. Někteří investoři mohou kvůli svým sociálním vazbám na určitou komunitu upřednostňovat například dlužníky s určitým povoláním nebo pocházející z určitého kraje.
Diverzifikace investic
Diverzifikace investic znamená rozdělení investic mezi velký počet úvěrů. Při poskytování úvěrů je obvyklé, že část úvěrů, do kterých investuješ, nebude plně splacena. Aby ztráty z nesplacených úvěrů, které neseš ty jako investor, ovlivnily jen malou část tvých investic a byly více než vykompenzovány výnosy ze splacených úvěrů, je důležité rozdělit tvé investice mezi několik desítek úvěrů. Do čím většího počtu úvěrů rozdělíš své investice, tím více snížíš své riziko. Rozdělení investic nemusíš udělat hned na začátku, ale postupným navyšováním svých investic investováním do nových úvěrů.
Nízká maximální splátka úvěru
finx stanovuje nízkou maximální měsíční splátku pro všechny úvěry, tak aby byl dlužník schopen snadno splácet svůj úvěr po celou dobu trvání úvěru.
Vymáhání úvěru
Pokud dlužník nesplácí úvěr, provádí finx vymáhání úvěru, jehož cílem je obnovit splácení úvěru. Jednotlivé kroky vymáhání úvěru jsou uvedeny v Obchodních podmínkách. Vymáhání úvěru začíná úpravou rozpisu splátek. Pokud úprava rozpisu splátek nevede k obnovení splácení úvěru, finx zesplatní celý úvěr. Pokud dlužník nesplatí zesplatněný úvěr, finx vymáhá úvěr ve spolupráci s inkasní agenturou nebo advokátní kanceláří prostřednictvím mimosoudního vymáhání, soudního řízení a exekučního řízení. Vymožené částky, po odečtení nákladů vymáhání, jsou rozděleny mezi investory, kteří investovali do úvěru.