lidé půjčují lidem
O finxu
Maximalizace výnosů
Rizikový profil investic
Výnosnost a rizikovost investování ovlivňuješ zvolením rizikového profilu svých investic. Investováním do úvěrů s horším ratingem můžeš získat výrazně větší výnosnost investic, zároveň ale podstupuješ vyšší riziko těchto úvěrů. Úvěry s lepším ratingem poskytují nižší výnosnost, ale přitom riziko těchto úvěrů je menší, takže ve výsledku může být někdy výnosnost těchto úvěrů i vyšší.
Reinvestování
Poskytnuté úvěry jsou pravidelně spláceny, nebo můžou být dokonce kdykoli předčasně splaceny, na tvůj investiční účet. Protože peníze na tvém investičním účtu nevydělávají, je nutné peníze na tvém investičním účtu průběžně investovat do dalších úvěrů, tak aby byl disponibilní zůstatek na tvém investičním účtu udržován co nejnižší. Pokud nejsou peníze na tvém investičním účtu tímto způsobem průběžně reinvestovány, čím dál tím větší část tvých peněz nebude vydělávat a výnosnost investování bude klesat.