lidé půjčují lidem
O finxu
Jak začít investovat
Založ si účet na finxu.
Na svůj investiční účet si převeď peníze, s kterými chceš začít investování na finxu. Pokud chceš na začátku investovat jen málo peněz, aby ses naučil/a jak investování na finxu funguje, a později začít investovat více, abys dosáhl/a větších výnosů, je to dobrý nápad. Pro někoho může být málo peněz tisíce korun, pro někoho statisíce korun. Peníze na investičním účtu nejsou úročeny a zůstávají ve tvém vlastnictví.
V seznamu aukcí si vyber úvěry, do kterých chceš investovat, a podej své nabídky. Výše úvěru dlužníka je součtem částek nabídnutých jednotlivými investory. Můžeš podávat nabídky jen do výše peněz na svém investičním účtu. Můžeš podat více nabídek v jedné aukci.
Při investování vždy dodržuj tři základní pravidla úspěšného investování:
  • 1. Rizikový profil investic - investování do takových úvěrů, které ti nabízejí tebou požadovaný poměr výnosnosti (určené úrokovou sazbou) a rizika (určeného ratingem úvěru),
  • 2. Diverzifikace investic - rozdělení investic mezi velký počet úvěrů,
  • 3. Reinvestování - investování již splacených peněz do dalších úvěrů.