lidé půjčují lidem
O finxu
Přehled poplatků
Poplatky hrazené dlužníkem
První část aukčního poplatku za uzavření smlouvy o úvěru 500 Kč v případě úvěru STANDARD bez spoludlužníka
100 Kč v případě úvěru STUDENT bez spoludlužníka
600 Kč v případě úvěru STANDARD se spoludlužníkem
160 Kč v případě úvěru STUDENT se spoludlužníkem
Druhá část aukčního poplatku za uzavření smlouvy o úvěru 3% z čerpané částky úvěru
Poplatek za inkaso první části aukčního poplatku 8 Kč
Poplatek za inkaso měsíční splátky 8 Kč
Poplatek za vedení úvěrového účtu Ne
Poplatek za předčasné splacení úvěru Ne
Poplatky za ověření podpisů úvěrové dokumentace Hradí dlužník a případně spoludlužník
Poplatek za restrukturalizaci úvěru 1% ze zůstatku úvěru, minimálně 1 000 Kč
Poplatek za zesplatnění úvěru 25% ze zůstatku jistiny úvěru, minimálně 5 000 Kč
Úrok z prodlení ze zesplatnění částky v prodlení Ve výši stanovené závaznými právními předpisy
Smluvní pokuta ze zesplatnění částky v prodlení 0,1% denně ze zesplatněné částky v prodlení
Poplatky hrazené investorem
Poplatek za správu úvěrů 1% ročně z investic investora *
Poplatek za převod na investiční účet z bankovního účtu 8 Kč
Poplatek za převod z investičního účtu na bankovní účet 5 Kč
Poplatek za vymáhání úvěru před zesplatněním úvěru Ne
Poplatek za vymáhání úvěru po zesplatnění úvěru Náklady vymáhání vynaložené provozovatelem v průběhu vymáhání je provozovatel oprávněn uhradit z vymožených částek
Poplatek za prodej likvidované pohledávky 1% ze zůstatku jistiny likvidované pohledávky, minimálně 1 000 Kč

* Poplatek je počítán denně ve výši 1% z celkové výše jistiny pohledávek investora na konci dne / 365. Poplatek je účtován a inkasován z investičního účtu investora na konci měsíce za celý aktuální měsíc.
Smluvní pokuty hrazené dlužníkem
Poplatek za zesplatnění úvěru 25% ze zůstatku jistiny úvěru, minimálně 5 000 Kč *

* Poplatek inkasuje provozovatel ve prospěch investorů.