lidé půjčují lidem
O finxu
Výpočet ratingu
Rating
finx ohodnocuje riziko úvěru dlužníka ratingem. Úvěr může získat rating A (výborný), B (velmi dobrý), C (dobrý), D (dostačující) nebo je jeho rating zamítnut. Úvěr STUDENT získá vždy rating B. Při zakládání aukce finx určuje předběžný rating úvěru na základě informací sdělených dlužníkem. Při ověřování podmínek čerpání úvěru finx určuje konečný rating úvěru na základě ověření informací sdělených dlužníkem při založení aukce.
Při výpočtu ratingu finx na základě informací o finanční situaci dlužníka a případného spoludlužníka a úvěrových podmínek poptávaných dlužníkem určí skóre úvěru. Podle skóre úvěru přiřadí finx úvěru rating.
Skóring
Skóre úvěru je součet skóre jednotlivých kategorií ratingu podle následující tabulky.
  SKÓRE URČENÍ SPOLEČNÉHO SKÓRE
Kategorie Dlužník Spoludlužník Společně Společné skóre
Věk X X Nižší skóre z obou
Zdroj příjmu X X Nižší skóre z obou 1)
Platební morálka X X Nižší skóre z obou
Příjem a výdaje 2) X Společné skóre
Majetek X X Vyšší skóre z obou
Celkové skóre Součet společných skóre
1) Skóre dlužníka, jestliže je zdroj příjmu spoludlužníka zamítnut
2) Celkový společný příjem a výdaje domácnotí dlužníka a spoludlužníka
Určení ratingu
Skóre úvěru je převedeno na rating úvěru podle následující tabulky:
Rating Hodnocení
A Výborný
B Velmi dobrý
C Dobrý
D Dostačující
Zamítnuto Slabý