lidé půjčují lidem
O finxu
Dokumentace
Pokud je aukce úvěru úspěšná, musí dlužník splnit následující podmínky, aby mohl načerpat úvěr („podmínky čerpání“):
  • Dlužník potvrdí na svém účtu ve finxu záměr uzavřít úvěrovou smlouvu dlužníkem („potvrzení záměru uzavřít úvěrovou smlouvu“)
  • Dlužník si vytiskne ze svého účtu ve finxu úvěrovou dokumentaci a odešle finxu úvěrovou dokumentaci řádně podepsanou dlužníkem a případným spoludlužníkem včetně požadovaných dokladů („odeslání úvěrové dokumentace“).
  • Dlužník zadá na svém účtu ve finxu ověřovací kód dlužníka uvedený v dopisu zaslaném finxem na kontaktní adresu dlužníka („zadání ověřovacího kódu“).
  • Údaje ověřené finxem nejsou dle názoru provozovatele významným způsobem v rozporu s údaji poskytnutými dlužníkem a případným spoludlužníkem v profilu na účtu dlužníka ve finxu, při založení a v průběhu aukce úvěru a v zaslané úvěrové dokumentaci.
  • finxu se podaří úspěšně zinkasovat první část aukčního poplatku z bankovního účtu dlužníka.
  • Nenastalo porušení úvěrové smlouvy nebo obchodních podmínek ze strany dlužníka nebo případného spoludlužníka.
Dlužník a případný spoludlužník jsou povinni dodržet za účelem ověřování podmínek čerpání úvěru a provedení čerpání úvěru lhůty uvedené v obchodních podmínkách, které jsou také uvedy v instrukcích na účtu dlužníka.
Dokumentace pro poskytnutí úvěru se skládá ze smluvní dokumentace a dokladů požadovaných po dlužníkovi a případném spoludlužníkovi. Smluvní dokumentace je podepisována provozovatelem, jednajícím na účet investorů, na jedné straně a dlužníkem a případně spoludlužníkem na druhé straně. Vzor smluvní dokumentace je dostupný na internetových stránkách finxu.
Pokud dlužník v dané lhůtě potvrdí záměr uzavřít úvěrovou smlouvu, finx zároveň s potvrzením dlužníka předloží dlužníku na jeho účtu v elektronické podobě smluvní dokumentaci a na kontaktní adresu dlužníka zašle v dané lhůtě ověřovací dopis. Dlužník si vytiskne smluvní dokumentaci, opatří ji svým a případně spoludlužníkovým úředně ověřeným podpisem dle instrukcí, zařídí doklady požadované po něm a případném spoludlužníkovi a v dané lhůtě odešle podepsanou úvěrovou dokumentaci včetně požadovaných dokladů finxu a na svém účtu zadá ověřovací kód dlužníka.
Po obdržení dlužníkem, resp. spoludlužníkem, řádně podepsané úvěrové dokumentace provozovatel podepíše úvěrovou smlouvu, zašle podepsanou úvěrovou smlouvu dlužníkovi a případně spoludlužníkovi, v dané lhůtě zadá příkaz k inkasu první části aukčního poplatku a ověří identifikaci, smluvní dokumentaci a rating. Pokud jsou všechny podmínky čerpání v dané lhůtě splněny, finx schválí čerpání a načerpá úvěr.