lidé půjčují lidem
O finxu
Účet
Aby mohli uživatelé využívat finx, musí si na finxu založit svůj účet. Účet si může založit fyzická i právnická osoba. Každá osoba může mít pouze jeden účet. Fyzická osoba může poskytovat úvěry („investovat“) a půjčovat si, právnická osoba může pouze poskytovat úvěry. Fyzická osoba si při prvním přihlášení zvolí svou roli na finxu, a to buď „půjčuji si“, nebo „investuji“. Fyzická osoba může svou roli kdykoli měnit přepínáním rolí na svém účtu, tj. může v rámci systému finx vystupovat ohledně odlišných úvěrů v obou rolích.
Při založení účtu uživatel s provozovatelem automaticky uzavírá na dálku Komisionářskou smlouvu. Komisionářská smlouva umožňuje uživateli investovat na Finxu. Při založení účtu uživatel, který je fyzickou osobou, s provozovatelem automaticky uzavírá na dálku Smlouvu o zveřejnění poptávky v obchodním systému. Tato smlouva umožňuje uživateli si půjčovat na Finxu. Uzavřené smlouvy jsou uživateli přístupné na účtu uživatele.
Osobní údaje poskytnuté fyzickou osobou k založení účtu jsou především osobní identifikace, kontakt, bankovní účet, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa. Osobní údaje poskytnuté právnickou osobou k založení účtu jsou především identifikace právnické osoby, identifikace jednající osoby, kontakt, bankovní účet, adresa sídla, kontaktní adresa. Uživatel je povinný udržovat tyto údaje, které jsou uvedeny v jeho profilu, pravdivé a aktuální.
Uživatel se na svůj účet přihlašuje jedinečným uživatelským jménem a nastavitelným heslem. Internetová komunikace mezi uživatelem a účtem je šifrovaná. Uživatel je povinen chránit heslo před zneužitím jinou osobou. Uživatel je zodpovědný za veškeré pokyny, které byly zadány na jeho účtu. Uživatel zejména nesmí umožnit přístup ke svému účtu a jeho využití jiné osobě. Za případné zneužití přístupových údajů uživatele nenese provozovatel odpovědnost, veškeré osobní i přístupové údaje uživatelů jsou provozovatelem zabezpečeny a chráněny s využitím technologií, jež je možné k ochraně údajů účastníků od provozovatele rozumně požadovat k předcházení jejich potenciálnímu zneužití.
Uživatel může zrušit svůj účet, pokud se v okamžiku zadání pokynu ke zrušení účtu neúčastní jako poptávající nebo nabízející žádné aukce v systému finx, neexistují úvěry poskytnuté provozovatelem z peněžních prostředků uživatele a neexistují nezaplacené poplatky, které je uživatel povinen uhradit provozovateli. finx při zrušení účtu uživatele převede zůstatek na investičním účtu uživatele na bankovní účet uživatele, přitom finx inkasuje srážkou z převáděné částky poplatek za převod z investičního účtu na bankovní účet a nevyúčtované naběhlé poplatky finxu. Zrušení účtu znamená uživatelovu okamžitou výpověď Komisionářské smlouvy a Smlouvy o zveřejnění poptávky v obchodním systému.
Pracovní den finxu trvá pro účely poskytování platebních služeb, uzavírání úvěrové dokumentace a plnění podmínek čerpání od 9:00 do 17:00.