lidé půjčují lidem
Investice
Přidej se.
Vyber si z aukcí.
Investuj a vydělej!
Založit účet
Na finxu si sám vybereš, komu, kolik a za kolik půjčíš
Na finxu můžeš dosáhnout výrazně vyšších výnosů než na spořících účtech
Úvěrové riziko ošetřeno podobným způsobem jako v bankách
Jak investovat na finxu?
1.
Založ účet
2.
Převeď peníze
3.
Vyber aukce
4.
Podej nabídky
5.
Poskytni úvěr
6.
finx spravuje úvěry
7.
Reinvestuj splacené peníze
Podmínky investic
Každý úvěr je poskytován a spravován finxem. finx zastupuje investory, kteří na úvěr poskytli peněžní prostředky.

Investice

Minimální investice 400 Kč
Investor nese úvěrové riziko Ano
finx podepisuje úvěrovou dokumentaci Ano
Roční poplatek za správu úvěrů
1 % *
Z nesplaceného zůstatku poskytnutých úvěrů

Ošetření úvěrového rizika finxem u úvěru STANDARD

Ověření identifikace, adresy a příjmů dlužníka
Nízké splátky úvěru
Stanovení ratingu úvěru odrážející jeho riziko
Diverzifikace investic jejich rozdělením mezi více úvěrů
Nesplácené úvěry vymáhány inkasní agenturou a advokátní kanceláří

Dlužníci s ratingem

Rating Sazba
A 7,0%
B 9,0%
C 12,0%
D 16,0%

Podmínky, které musí splňovat pro úvěr STANDARD

 
Čistý příjem dlužníka nebo spoludlužníka je vyšší než 10 000 Kč
Splátka v prodlení maximálně 3 měsíce za poslední rok
Žádné probíhající exekuční nebo insolvenční řízení

Dlužníci bez ratingu

Rating Sazba
35,0%

Podmínky, které musí splňovat pro úvěr STANDARD

 
Žádné probíhající exekuční nebo insolvenční řízení

Ověřování

 Informace uvedené dlužníkem v aukci jsou po úspěšném uzavření aukce prověřovány finxem.

Rating

 Rating zohledňuje věk, zdroj příjmů, výši příjmů, výši finančních závazků, platební morálku, složení domácnosti, majetek a výši poptávaného úvěru.

Nabídky

 finx stanoví základní sazbu odpovídající riziku dlužníka. Investor nabídne částku a sazbu, které chce poskytnout. Dlužník složí úvěr z jedné nebo více nabídek investorů.
Jaké aukce najdete na finxu?
Výhody investování na finxu

Výhody pro drobné investory

Drobným investorům finx poskytuje příležitost k investování peněz s očekávanou výnosností výrazně převyšující výnosnost spořících účtů a termínovaných vkladů nabízených finančními institucemi. Zatímco investoři podstupují pouze úvěrové riziko dlužníků, ošetřené přísnými požadavky finxu, nepodstupují tržní rizika spojená s finančními trhy. Navíc investoři mohou poskytnout úvěry pouze členům v rámci svých komunit a sociálních sítí.

Výhody pro profesionální investory

Profesionálním investorům finx slouží jako distribuční kanál bez nákladů na akvizici dlužníků, prověřování jejich finanční situace, uzavírání právní dokumentace a správu úvěrů.

Proč funguje, když lidé půjčují lidem?
V tradičním bankovním systému nejprve finanční instituce shromáždí volné peníze ve formě vkladů individuálních střadatelů. Tyto volné prostředky využije k poskytnutí úvěrů. Riziko je minimalizováno vyhodnocením úvěrového rizika dlužníků a rozdělením úvěrů mezi velké množství dlužníků. Zatímco výnosnost vkladů bývá nízká, úročení úvěrů naopak vysoké. Z rozdílu úročení úvěrů a vkladů financuje finanční instituce náklady na svůj provoz, riziko a kapitál.
Nahrazení finančních institucí internetovou aukcí umožňuje přímé půjčování mezi lidmi. Vynecháním finanční instituce jako prostředníka umožňuje výhodnější finanční podmínky pro obě strany.
Provozovatel internetové aukce provádí úvěrovou analýzu dlužníků, kteří zadají poptávku po úvěru do internetové aukce. Investoři si sami vyberou jakým dlužníkům, v jaké výši a za jakou úrokovou sazbu úvěr nabídnou a jakým způsobem své investice diverzifikují. Možnost komunikace investorů a dlužníků během internetové aukce zvyšuje důvěryhodnost transakce, a tím i ochotu investorů půjčovat a zodpovědnost dlužníků splácet. Náklady provozovatele internetové aukce jsou pokryty poplatky rozdělenými mezi dlužníky a investory. Nízké provozní náklady a efektivní ratingová metodologie provozovatele internetové aukce umožňují investorům dosahovat vyšších výnosů z investic a dlužníkům nižší úročení úvěrů.