lidé půjčují lidem
Úvěry
Přidej se. Založ aukci.
Půjč si a splácej!
Založit účet
Vybereš si, od koho a za kolik si půjčíš
Můžeš si půjčit 10 000 až 100 000 Kč
Úvěr lze použít na cokoli
Úrokové sazby nižší než u úvěrů od bank a nebankovních společností
Splatnost 12, 36 měsíců a předčasné splacení bez poplatku
Jak si půjčit na finxu?
1.
Založ účet
2.
Založ si aukci
3.
Vybírej nabídky
4.
Podepiš úvěrovou dokumentaci
5.
Zaplať poplatek
6.
Načerpej úvěr
7.
Splácej inkasem
Podmínky úvěrů STANDARD
Každý úvěr je poskytován a spravován finxem. finx zastupuje investory, kteří na úvěr poskytli peněžní prostředky.

Úvěr

Účel úvěru Bezúčelový
Minimální výše úvěru 10 000 Kč
Maximální výše úvěru 100 000 Kč
Splatnost 12, 36 měsíců
Typ splácení Měsíční rovnoměrné splátky
Hrazení splátek Inkasem z bankovního účtu

Poplatky

Poplatek před čerpáním úvěru 500 Kč *
Poplatek stržený z čerpané částky 3% z výše úvěru
Poplatek za vedení úvěrového účtu Ne
Poplatek za předčasné splacení úvěru Ne
* 600 Kč v případě úvěru se spoludlužníkem
 
 

Dlužníci s ratingem

Rating Sazba
A 7,0%
B 9,0%
C 12,0%
D 16,0%

Podmínky, které musí splňovat pro úvěr STANDARD

 
Čistý příjem dlužníka nebo spoludlužníka je vyšší než 10 000 Kč
Splátka v prodlení maximálně 3 měsíce za poslední rok
Žádné probíhající exekuční nebo insolvenční řízení

Dlužníci bez ratingu

Rating Sazba
35,0%

Podmínky, které musí splňovat pro úvěr STANDARD

 
Žádné probíhající exekuční nebo insolvenční řízení

Ověřování

 Informace uvedené dlužníkem v aukci jsou po úspěšném uzavření aukce prověřovány finxem.

Rating

 Rating zohledňuje věk, zdroj příjmů, výši příjmů, výši finančních závazků, platební morálku, složení domácnosti, majetek a výši poptávaného úvěru.

Nabídky

 finx stanoví základní sazbu odpovídající riziku dlužníka. Investor nabídne částku a sazbu, které chce poskytnout. Dlužník složí úvěr z jedné nebo více nabídek investorů.
Proč funguje, když lidé půjčují lidem?
V tradičním bankovním systému nejprve finanční instituce shromáždí volné peníze ve formě vkladů individuálních střadatelů. Tyto volné prostředky využije k poskytnutí úvěrů. Riziko je minimalizováno vyhodnocením úvěrového rizika dlužníků a rozdělením úvěrů mezi velké množství dlužníků. Zatímco výnosnost vkladů bývá nízká, úročení úvěrů naopak vysoké. Z rozdílu úročení úvěrů a vkladů financuje finanční instituce náklady na svůj provoz, riziko a kapitál.
Nahrazení finančních institucí internetovou aukcí umožňuje přímé půjčování mezi lidmi. Vynecháním finanční instituce jako prostředníka umožňuje výhodnější finanční podmínky pro obě strany.
Provozovatel internetové aukce provádí úvěrovou analýzu dlužníků, kteří zadají poptávku po úvěru do internetové aukce. Investoři si sami vyberou jakým dlužníkům, v jaké výši a za jakou úrokovou sazbu úvěr nabídnou a jakým způsobem své investice diverzifikují. Možnost komunikace investorů a dlužníků během internetové aukce zvyšuje důvěryhodnost transakce, a tím i ochotu investorů půjčovat a zodpovědnost dlužníků splácet. Náklady provozovatele internetové aukce jsou pokryty poplatky rozdělenými mezi dlužníky a investory. Nízké provozní náklady a efektivní ratingová metodologie provozovatele internetové aukce umožňují investorům dosahovat vyšších výnosů z investic a dlužníkům nižší úročení úvěrů.