Seznam aukcí

Dlužníci s ratingem

Rating Sazba
A 7,0%
B 9,0%
C 12,0%
D 16,0%

Podmínky, které musí splňovat pro úvěr STANDARD

 
Čistý příjem dlužníka nebo spoludlužníka je vyšší než 10 000 Kč
Splátka v prodlení maximálně 3 měsíce za poslední rok
Žádné probíhající exekuční nebo insolvenční řízení

Dlužníci bez ratingu

Rating Sazba
35,0%

Podmínky, které musí splňovat pro úvěr STANDARD

 
Žádné probíhající exekuční nebo insolvenční řízení

Ověřování

 Informace uvedené dlužníkem v aukci jsou po úspěšném uzavření aukce prověřovány finxem.

Rating

 Rating zohledňuje věk, zdroj příjmů, výši příjmů, výši finančních závazků, platební morálku, složení domácnosti, majetek a výši poptávaného úvěru.

Nabídky

 finx stanoví základní sazbu odpovídající riziku dlužníka. Investor nabídne částku a sazbu, které chce poskytnout. Dlužník složí úvěr z jedné nebo více nabídek investorů.