lidé půjčují lidem
O finxu
Obchodní systém finx
Obchodní systém finx („finx“) umožňuje spojit uživatele poptávající úvěry („dlužníky“) s uživateli nabízejícími úvěry („investory“) a uzavřít, načerpat a spravovat tyto úvěry (tzv. peer-to-peer lending system).
finx je provozován společností Business Credit s.r.o., IČ 28081226, sídlem Korunní 104/A2, 101 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16146 na internetové adrese www.finx.cz („provozovatel“ nebo vyplývá-li to z kontextu, je provozovatel rovněž označován jako „finx“).
Provozovatel je v souvislosti s poskytováním platebních služeb zapsán v souladu se zákonem č.284/2009 Sb., o platebním styku, v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu vedeném Českou národní bankou se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Provozovatel není bankou.
Uzavření, načerpání a spravování úvěrů zajišťuje pro investory provozovatel vlastním jménem na jejich účet. Úvěry nabízené, resp. poskytnuté, provozovatelem na základě pokynů investora z peněžních prostředků svěřených provozovateli investorem jsou označovány jako úvěry nabízené, resp. poskytnuté, investorem. Investor nese veškeré úvěrové riziko plynoucí z úvěrů poskytnutých provozovatelem dlužníkům z peněžních prostředků, které investor provozovateli za tímto účelem svěřil, tj. riziko ztráty v důsledku nesplácení úvěrů podle dohodnutých úvěrových podmínek dlužníkem provozovateli. Provozovatel nezaručuje investorovi dosažení jakékoli výnosnosti ani dobytnosti peněžních prostředků jím svěřených provozovateli k poskytnutí úvěrů dlužníkům, ani investorovi za řádné splnění podmínek úvěrů dlužníky nijak neodpovídá. Není-li v obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, neručí provozovatel za pravdivost údajů uváděných dlužníky ani je nijak neověřuje.
Uživatel se při používání finxu musí řídit obchodními podmínkami systému finx.